Giới thiệu

GIỚITHIỆU ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIỚITHIỆU ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI  được thành lập vào năm 2009 với những lĩnh vực kinh doanh chính: Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tư vấn doanh nghiệp; tư vấn thuế; tư vấn đầu tư, tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn thuế, dịch thuật chuyên ngành; đại diện ngoài tố tụng.