Cam kết tài sản trước khi kết hôn là vô hiệu

Nguyen Van

Vợ chồng tôi chỉ có một con trai, nay cháu lại tư vấn thủ tục ly hôn muốn kết hôn với một cô gái mà gia đình cô ấy không "môn đăng hộ đối" với gia đình tôi.Tôi xin hỏi luật sư, vợ chồng tôi có thể yêu cầu trước khi cưới, thủ tục xin ly hôn con trai tôi và cô gái ấy phải ký cam kết không phân chia tài sản nếu ly hôn, hay không? Theo quy định tại Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 nam nữ có quyền kết hôn, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được ly hôn cưỡng ép hoặc cản trở; việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của luật này.

Trường hợp con trai của bác và cô gái ấy đủ điều kiện kết hôn thì họ có quyền kết hôn với nhau và không phải làm bất kỳ một cam kết nào, với bất kỳ người nào. Còn về "cam kết không phân chia tài sản nếu ly hôn", dịch vụ ly hôn cần được hiểu rằng cam kết này thuộc giao dịch dân sự.

Theo Điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2005, điều kiện tiên quyết để giao dịch dân sự có hiệu lực là "người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện", việc bác yêu cầu con trai của mình và cô gái nọ phải ký cam kết không phân chia tài sản nếu ly hôn là cản trở việc kết hôn của họ, việc làm này trái quy định tại Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đã nêu ở trên.

Mặt khác, nếu họ do muốn kết hôn nên phải đồng ý cam kết dịch vụ giải quyết ly hôn nhanh như bà yêu cầu thì trên thực tế, việc cam kết đó không có hiệu lực, vì không xuất phát từ sự tự nguyện của người viết cam kết.

Tư vấn các quy định của pháp luật về Ly hôn:

- Tư vấn về quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn;

- Tư vấn thủ tục hoà giải ở cơ sở;

- Tư vấn thủ tục thụ lý đơn yêu cầu Ly hôn;

- Tư vấn thủ tục hoà giải tại Toà án;

- Tư vấn các căn cứ cho Ly hôn;

- Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên;

- Tư vấn các quy định về trông nom, thủ tục ly hôn chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;

- Tư vấn về quyền thăm nom con sau Ly hôn;

- Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;

- Tư vấn thủ tục giải quyết ly hôn tại Toà án.

Cùng chuyên mục