Khái niệm kiểu dáng công nghiệp là gì?

Nguyen Van
Trong quá trình tư vấn thủ tục Đăng ký kiểu dáng công nghiệp đăng ký bản quyền nhãn hiệu giá rẻ điều đầu tiên khách hàng quan tâm là Kiểu dáng công nghiệp là gì, sản phẩm của mình có phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay không? Cty sẽ tư vấn và giải thích cho khách hàng hiểu kiểu dáng công nghiệp là gì?
Khái niệm kiểu dáng công nghiệp là gì?
Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam có quy định nghĩa về kiểu dáng công nghiệp là gì như sau: “Kiểu dáng công nghiệp là công ty đăng ký sở hữu trí tuệ uy tín hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này”
Như vậy, hình dáng bên ngoài của sản phẩm dưới hình thức hình khối, đường nét, màu sắc chính là kiểu dáng công nghiệp. Ví dụ: Hình dáng bên ngoài của vỏ hộp thuốc hoặc hình dáng bên ngoài của xe máy chính là kiểu dáng công nghiệp.
Khái niệm kiểu dáng công nghiệp là gì?
 
Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?
Không phải hình dáng bên ngoài của sản phẩm nào cũng có thể bảo hộ dưới hình thức kiểu dáng công nghiệp, để kiểu dáng công nghiệp có khả năng bảo hộ, đăng ký mã số mã vạch nhanh nhất kiểu dáng đó phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Tính mới của kiểu dáng công nghiệp:
+ Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở công ty đăng ký bản quyền tác giả uy tín trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
+ Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.
+ Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.
+ Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công ty đăng ký bản quyền thương hiệu uy tín nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố: Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ;
Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.
– Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp được coi là hồ sơ đăng ký bảo hộ logo có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
– Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp:
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp
Thời gian bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp?
Thời gian bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là 5 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn 02 lần liên tiếp sau khi hết thời gian bao hộ kiểu dáng công nghiệp đầu tiên.
Như vậy, thời gian tối đa để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là 15 năm tính từ ngày nộp đơn

Cùng chuyên mục