Quy trình làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào

Nguyen Van

Tôi được biết theo Nghị định số 69/2006/NĐ-CP, thủ tục ly hôn nhanh nhất việc kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định: 20 ngày sau khi nộp hồ sơ ở Sở Tư pháp, cả hai vợ chồng phải có mặt tại Sở để được phỏng vấn, và 10 ngày sau đó sẽ cùng có mặt tại Sở lần nữa để ký và nhận giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, lại có thông tin cho rằng Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh có quy định mới là một tuần sau khi nộp hồ sơ, luật sư tư vấn ly hôn cả hai vợ chồng phải có mặt tại Sở để được phỏng vấn, và ba tuần sau sẽ cùng có mặt tại Sở lần nữa để ký và nhận giấy đăng ký kết hôn. Tôi muốn hỏi:

  1. Thực tế quy trình làm các thủ tục này ở Sở Tư pháp là như thế nào? (theo quy định mới hay theo Nghị định 69/2006/NĐ-CP)
  1. Trong trường hợp làm hồ sơ tư vấn ly hôn đơn phương vào khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán thì khoảng thời gian nghỉ lễ có tính vào thời gian giải quyết hồ sơ hay không?

Việc kết hôn có yếu tố nước ngoài theo Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002, điều 15: “Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam là 30 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. NĐ số 69/2006 ngày 21/07/2006 của Chính Phủ luật sư giải quyết ly hôn không sửa đổi thời hạn này của NĐ số 68/2002. Tại điều 1, khoản 4 của NĐ 69/2006/NĐ-CP chỉ sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 16 NĐ số 68/2002/NĐ-CP cụ thể như sau:

“Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Sở Tư Pháp có trách nhiệm: a/ Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại Trụ sở Sở Tư Pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của họ, tư vấn ly hôn về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung và mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau...”.

Các nội dung khác của khoản 1 điều 16 của NĐ 68/2002/NĐ-CP vẫn giữ nguyên.

Hiện nay, Sở Tư Pháp TP. HCM vẫn thực hiện việc kết hôn có yếu tố người nước ngoài theo qui định chung. Như vậy, thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là 30 ngày và theo hiện nay Sở Tư Pháp TP.HCM làm việc 05 ngày 01 tuần (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) cho nên các ngày lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) thủ tục xin ly hôn không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ. Vì thế, nếu anh làm hồ sơ vào thời điểm nào thì anh cứ trừ các ngày lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần để biết cụ thể.

Cùng chuyên mục