Sáng chế là giải pháp mới cho một vấn đề kỹ thuật

Nguyen Van
Sáng chế là giải pháp mới cho một hồ sơ đăng ký bản quyền nhãn hiệu vấn đề kỹ thuật. Để được cấp bằng sáng chế cần phải đạt các yếu tố tiên quyết như tính mơi, độ sáng tạo riêng, cùng với khả năng áp dụng vào công nghiệp của sáng chế đó.
Tính mới
Để được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ sáng chế thì điều tiên quyết đầu tiên là sáng chế đó phải có tính mới. Một sáng chế có tính mới là sáng chế đó phải khác biệt với các sáng chế đã đượcđăng ký bản quyền sáng chế hoặc khác biệt với giải pháp kỹ thuật trước đó.
Ở nhiều nước Châu  u, nếu sáng chế đã xuất hiện trong giấy hoặc được biết đến khi sử dụng ở bất kỳ một địa điểm nào trên chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ thế giới thì cũng quy vào giải pháp kỹ thuật đã được biết đến. Do vậy, bạn phải đăng ký cấp bằng sáng chế trước khi công bố bản mô tả sáng chế để không làm mất đi tính mới của sáng chế.
Sáng chế là giải pháp mới cho một vấn đề kỹ thuật
 
Ở một số nước khác, thì lại không quy định việc sử dụng sáng chế ở nước ngoài thành giải pháp kỹ thuật đã biết viề điều này rất khó để chứng minh. Bên cạnh đó, một số nước lại quy định thời hạn 12 tháng kể từ khi tác giả công bố sáng chế thì có thể nộp đơn cấp bằng sáng chế mà không bị mất tính mới.
Độ sáng tạo
Độ sáng tạo hay còn gọi là trình độ sáng tạo hồ sơ đăng ký mã số mã vạch trong sáng chế thể hiện ở việc nó không được tạo ra theo một quy trình bình thường. Tức là sáng chế đó là điều không hiển nhiên đối với người có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật mà nó áp dụng.
Vì vậy để được cấp bằng sáng chế đòi hỏi sáng chế đó phải có độ sáng tạo mới. Theo quyết định của toàn  án thì các điều bị coi là thiếu trình độ sáng tạo như : sự hoán đổi các bộ phận; sự thay đổi kích thước; thủ tục đăng ký bản quyền tác giả sự kết hợp các bộ phận; sự thay đổi nguyên liệu; có thể làm cho vận chuyển đượcl hay sư thay thế các bộ phận đơn thuần hoặc các chức năng tương tự. Những điều trên sẽ không được cơ quan thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế vì không đủ trình độ sáng tạo.
Khả năng ứng dụng công nghiệp
Bản thân 1 ý tưởng thì không thể được chi phí đăng ký bảo hộ thương hiệu cấp bằng bảo hộ sáng chế. Chính vì vậy, muốn ý tưởng đó được cấp bằng bảo hộ sáng chế thì phải biến ý tưởng đó thành hiện thực và phải được sử dụng trong ngành công nghiệp bất kỳ. Điều đó có nghĩa là khi biến ý tưởng của bạn thành một hình dạng thực tế của một sản phẩm, dụng cụ hay thiết bị hoặc một đăng ký bảo hộ logo quy trình công nghiệp có tính mới và độ sáng tạo cao thì sẽ được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.

Cùng chuyên mục