Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?

Nguyen Van
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là một quy trình gồm nhiều bước khác nhau, thủ tục đăng ký bản quyền nhãn hiệu công ty để khách hàng tham khảo Công ty sẽ tư vấn Thủ tục đăng ký nhãn hiệu như sau:
Bước 1: Lựa chọn nhãn hiệu sẽ đăng ký
Việc lựa chọn nhãn hiệu và nhóm sản phẩm/dịch vụ để đăng ký rất quan trọng. Do đó, khách hàng cần cân nhắc trước khi quyết định lựa chọn thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu và nhóm sản phẩm dịch vụ đăng ký bởi phạm vị bảo hộ và chi phí đăng ký nhãn hiệu sẽ phụ thuộc vào nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký.
Ví dụ: Nhãn hiệu SAMSUNG được đăng ký độc quyền cho nhóm thiết bị điện tử, điện thoại thì chỉ được bảo hộ trong nhóm thiết bị điện tử, điện thoại mà không được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ khác. Chi phí thủ tục đăng ký mã số mã vạch  SAMSUNG sẽ được tính cho nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký là thiết bị điện tử, điện thoại.
Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?
 
Bước 2: Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu
Sau khi đã lựa chọn nhãn hiệu và nhóm sản phẩm dịch vụ đăng ký, trước khi nộp đơn khách hàng nên tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, việc tra cứu tuy không phải là thủ tục hành chính bắt buộc nhưng lại rất quan trọng trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Kết quả tra cứu sẽ cho biết nhãn hiệu của khách hàng có khả năng đăng ký hay không, chi phí đăng ký bản quyền tác giả từ đó sẽ quyết định việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
Khách hàng có thể tham khảo Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu, thương hiệ logo của Công ty
Bước 3: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Nộp đơn đăng ký là giai đoạn quan trọng nhất trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa để được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký cho nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký.
Sau khi có kết quả tra cứu và đăng ký bảo hộ thương hiệu nhanh nhất thấy rằng nhãn hiệu có khả năng đăng ký, khách hàng hãy nhanh nhất có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu để được hưởng ngày ưu tiên sớm nhất.
Bước 4: Xét nghiệm đơn đăng ký và ra quyết định cuối cùng về việc đăng ký nhãn hiệu
Giai đoạn này và giai đoạn cuối cùng trong thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, sau khi nhận được đơn đăng ký, Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn đăng ký và trong trường hợp nhãn hiệu có khả năng đăng ký, Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu.
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm đăng ký thương hiệu logo giá rẻ những tài liệu sau chủ đơn đăng ký cần chuẩn bị:
– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (2 bản) theo mẫu của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam
– 06 mẫu nhãn hiệu dự định sẽ đăng ký với kích thước không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm;
– Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho công ty nộp đơn đăng ký
– Chứng từ nộp phí, lệ phí

Cùng chuyên mục