Thủ tục ly hôn phần 2

Nguyen Van
c) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập ly hôn đơn phương vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập của mình và Tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết đối với yêu cầu độc lập có người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn;
d) Người bảo vệ quyền và dịch vụ tư vấn ly hôn lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.”
Thủ tục ly hôn phần 2
 
Như vậy, theo quy định trên thì việc Tòa án không có bất kỳ một loại giấy triệu tập, giấy thông báo nào đến chị và gia đình chị của bạn là vi phạm thủ tục tố tụng, dịch vụ ly hôn đơn phương bởi đây là nghĩ vụ bắt buộc của Tòa án nhằm đảm bảo quyền bào chữa của đương sự. Hậu quả pháp lý của việc vi phạm thủ tục tố tụng sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm (đối với bản án chưa có hiệu lực pháp luật) hoặc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật) và thủ tục ly hôn nhanh nhất cũng là cơ sở để Tòa án cấp phúc thẩm và cấp giám đốc thẩm ra những quyết định theo thẩm quyền như hủy bản án…
Trong trường hợp nói trên chị của bạn có thể dùng quyền kháng cáo (trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày tuyên án, đối với trường hợp của chị bạn không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày bản án được giao cho chị của bạn hoặc được niêm yết (khoản 1, Điều 245 BLTTDS năm 2004)), hoặc trình báo sự việc trên cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Viện kiểm sát cấp trên luật sư tư vấn ly hôn trực tiếp của Viện kiểm sát đó để họ thực hiện quyền kháng nghị (trong thời hạn 15 ngày đối với Viện kiểm sát cùng cấp và 30 ngày đối với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp (khoản 1 điều 252 BLTTDS năm 2004), để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình.
2. Điều 241 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 có quy định về việc cấp trích lục bản án như sau: “1. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên toà, các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện được Toà án cấp trích lục bản án. 2. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày tuyên án, Toà án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, luật sư giải quyết ly hôn tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp”.
Như vậy, chị của bạn hoàn toàn có thể yêu cầu Tòa án đã xét xử được bản án quyết định cho ly hôn giữa 2 vợ chồng chị./.

Cùng chuyên mục